Ofsetový tisk

I přes masivní nástup všech ostatních technologií zůstává ofsetový tisk v mnoha ohledech a pro většinu produkce vedoucí tiskovou technologií.

Z čistě finančního hlediska je ofset jedinou volbou, kdykoliv uvažujeme o tištěných materiálech ve vyšším nákladu. Počet tisků je ovšem individuální pro každý produkt, proto je vhodné brát v úvahu:

  • cenu času potřebného ke zhotovení a schvalování tiskových podkladů
  • cenu přípravy stroje, která je nutná u každé zakázky bez ohledu na náklad
  • ofsetová technologie tisku je vhodná pro střední a vyšší náklady
  • ceny za kus s rostoucími náklady výrazně klesají
  • výhodou je široký výběr ze vzorníku přímých barev, včetně metalických (např. stříbrná, zlatá) nebo fluorescentních (žlutá, zelená, oranžová, růžová)

Stejně tak je ofset jedinou volbou vždy, když potiskujeme jiné než obvyklé papíry. Nízké i vysoké gramáže, speciální nebo ruční, luxusní nebo naopak velmi levné papíry, to vše jsou materiály, se kterými alternativní technologie mnohdy pracovat nemohou.

Je tedy možné vybírat z nepřeberného množství druhů, struktur, barev, včetně speciálních papírů (samolepící, pauzovací, samopropisovací 1+1 kopie či 1+2 kopie s barevným odlišením), a nebo recyklovaných papírů.

Z hlediska kvality tisku lze říci, že i zde si kvalitní ofset ponechává výrazné prvenství.

Tiskové desky připravujeme metodou CtP, tj. přímým osvitem tiskových desek z počítače, bez nutnosti vyrábět filmy a snižovat výslednou kvalitu další reprodukcí.

Typické produkty ofsetového tisku

letáky I navštívenky I novoročenky I obaly I obálky I prospekty I plakáty I pozvánky I pohlednice I katalogy I kalendáře I krabičky I etikety I desky s chlopněmi I samolepky I samopropisovací tiskopisy I dopisní papíry I diplomy I certifikáty I svatební a promoční oznámení I brožury I knihy I programy I zpravodaje I vstupenky …

Zpět do služeb